30

اطلاعات جمعیتی

مطابق با سرشماری نفوس و مسکن ایران روند تغیررات جمعیت روستا طی 40 سال گذشته با تغییرات و نوسانات زیادی روبرو بوده است. به طوری که در سال 1355 جمعیت روستا برابر با 2028 نفر بوده است که این میزان در سال 1365 به 3140 نفر و در سال 1375 به 2685 نفر تغییر یافته است این روند تا سال 1395 که آخرین سرشماری نفوس و مسکن انجام گرفته است به میزان 4003 نفر افزایش داشته است. که نرخ رشد آن برابر با 4/0 – بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =