30

اماکن تفریحی روستا

روستای زفره دارای 2 واحد پارک می باشد که جزو اماکن- تفریحی روستا بشمار می رود.