30

شهدای روستا

روستای زفره زمان انقلاب و دفاع مقدس فعالیتهای چشم گیری داشته است به طوری که ۲۰ شهید ،چند تن نفر رزمنده ، جانباز و آزاده تقدیم ایران اسلامی نموده است. از جمله مرحومین و جانبازان این عرصه : سرهنگ رضا موید، سید محمد حسینی، مصطفی موید،سید مهدی هاشمی، امراله موید، عبدالله حیدری و ذبیح اله قاسمی می باشند.

بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱ شهید اکبر حیدری عباس  ۱۳۵۷/۱۰/۱۲   مشهد مقدس
۲  شهید محمد سعید کریمی کاظم ۱۳۶۱/۰۱/۰۲   رقابیه
۳  شهید سید مهرداد موید  مجید  ۱۳۶۱/۰۱/۲۲   اصفهان
۴ شهید عبدالله نقی زاده قربانعلی ۱۳۶۱/۰۲/۱۱   خونین شهر
۵ شهید محمود سقائی غلامحسین ۱۳۶۱/۰۲/۱۱   خونین شهر
۶ شهید شیخ مهدی موید عباسعلی ۱۳۶۱/۲/۱۱   خونین شهر 
۷ شهید سید ناصر حسینی سید رضا ۱۳۶۱/۰۵/۰۷   کوشک
۷۸ شهید حسین کریمی جعفر ۱۳۶۴/۱۱/۲۴   فاو
۹ شهید اصغر صفرزاده قاسم ۱۳۶۶/۰۵/۲۳   بانه
۱۰ شهید علی کریمی مراد علی ۱۳۶۶/۹/۲۷   فاو
۱۱  شهید فضل اله شفیع زاده  رمضان ۱۳۶۶/۱۲/۰۵   جزیره مجنون
۱۲  شهید علی داد موید رمضان ۱۳۶۶/۱۲/۲۹   سومار
۱۳  شهید سعید سقائی غلامعلی     اصفهان
۱۴    شهید محمود وکیلی رضاقلی     اردستان
۱۵    شهید فضل اله صادقی امیرقلی      
۱۶    شهید جعفر صادقی امیرقلی      
۱۷    شهید جواد زارعی علی      
۱۸    شهید سعید زارعی حسین      
۱۹    شهید محمد صادق زارعی حسن      
۲۰    شهید علی دواتگر اکبر