30

گالری تصاویر

پارک کودک
مرکز بهداشتی زفره
طبیعت زیبای زفره
خانه تاذیخی مویدی
حسینیه دوطفلان زفره
ساختمان دهیاری زفره
خانه موید نمای داخلی
خانه موید نمای خارجی
مسجد جامع زفره
سالن چند منظوره
سلامت پارک
دبستان استثنایی 13 آبان
دبستان هجرت
خانه ورزش روستایی
previous arrow
next arrow
 
پارک کودک
مرکز بهداشتی زفره
طبیعت زیبای زفره
خانه تاذیخی مویدی
حسینیه دوطفلان زفره
ساختمان دهیاری زفره
خانه موید نمای داخلی
خانه موید نمای خارجی
مسجد جامع زفره
سالن چند منظوره
سلامت پارک
دبستان استثنایی 13 آبان
دبستان هجرت
خانه ورزش روستایی
previous arrow
next arrow