30

مراکز آموزشی دولتی

 روستای زفره دارای ۲ واحد مهد کودک با مساحت ۵۷۸ متر مربع، ۳ واحد دبستان با مساحت ۶۹۵۹ متر مربع، ۱ واحد دبیرستان ۲۹۴۶ مترمربع و یک واحد هنرستان و فنی حرفه ای با مساحت ۱۹۶۹ می باشد.

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
مهد کودک آشیانه کودک       
دبستان پسرانه هجرت      
 دبستان استثنایی ۱۳ آبان      
دبستان دخترانه نجمه      
دبیرستان دکتر شریعتی      
 دبیرستان دوره اول دوازده فروردین